Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010

Ημι-Μεσογειάδα και βλέπουμε…

Περικοπές κατά 50% στα έργα και μεταφορά των κωπηλατικών αγώνων από την Κάρλα (κάτι που σημαίνει ότι δεν θα γίνει το κωπηλατοδρόμιο της Κάρλας) στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Σχοινιά περιλαμβάνει η απόρρητη έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Παναγιώτη Μπιτσαξή στον υπουργό Πολιτισμού Παναγιώτη Γερουλάνο για τους Μεσογειακούς Αγώνες και την οποία φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η «Ε» Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει το ιστορικό για τη διοργάνωση των Αγώνων, αναφέρει το τι έχει γίνει αλλά και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Καταλήγει για πρόταση μείωσης κατά 50% της χρηματοδότησης των έργων: Συμπερασματικά θεωρούμε ρεαλιστική μια συνολική μείωση του κόστους που θα κυμαίνεται στην περιοχή των 70.000.000 ευρώ έως 90.000.000 ευρώ (μείωση κατά 50%) η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια τώρα γιατί δεν έχουν γίνει οι μεγάλες και αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές που έχουμε στόχο να πραγματοποιήσουμε. Πρόκειται για μια καταρχήν εκτίμηση. 
Ο τελικός προϋπολογισμός θα προκύψει μετά τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων και μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τη Δ.Ε.Μ.Α. κατά την ανάληψη της διοργάνωσης των Αγώνων, για κάθε έργο και κάθε λειτουργικό τομέα της διοργάνωσης ξεχωριστά.
Αναλυτικά η έκθεση έχει ως ακολούθως ξεκινώντας από το ιστορικό των Αγώνων:
«Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι η δεύτερη σε μέγεθος αθλητική διοργάνωση μετά τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναφορικά με τον αριθμό των αθλητών που συμμετέχουν και τα αθλήματα που περιλαμβάνουν. Διεξάγονται ανά τετραετία. Την ευθύνη της διοργάνωσης την έχει η «Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα.
Διοργανώτρια πόλη είναι ο Βόλος και βοηθητική πόλη η Λάρισα, ενώ είναι πιθανό κάποια αγωνίσματα να διεξαχθούν στην Αθήνα και στην Καρδίτσα.
Η ανάληψη των 17ων Μεσογειακών Αγώνων από το Βόλο, αποφασίστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2007 στην Πεσκάρα της Ιταλίας. Συμβαλλόμενα μέρη είναι η Δ.Ε.Μ.Α., ο Δήμος Βόλου και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου του 2013.
Με το Νόμο 3773/ΦΕΚ 120-21/7/09 νομοθετήθηκε η ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας ΒΟΛΟΣ 2013 με αντικείμενο τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 και μετοχικό κεφάλαιο 28.000.000 ευρώ. Η ετήσια κατανομή της χρηματοδότησης είναι:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 3,41 4,68 6,96 7,70 5,26 - 28,0
(σε εκ. ευρώ)
Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 480.000 ευρώ.
Η παραπάνω Α.Ε. τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Πολιτισμού –Τουρισμού και Οικονομικών. 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΜΕΓΕΘΗ
Συμμετέχουν 23 χώρες, 3.300 αθλητές, 2.600 συνοδοί, 1960 αξιωματούχοι, διεθνείς κριτές, προσωπικό διεθνών Ομοσπονδιών και λοιπό προσωπικό, καθώς και 10.000 εθελοντές.
Διεξάγονται 24 αθλήματα σε 36 Αθλητικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβάνονται και τα προπονητήρια).
Το 80% των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υλοποιημένες ενώ το 20% αφορά σε νέες εγκαταστάσεις.
Χρησιμοποιούνται 11 μη αγωνιστικές εγκαταστάσεις (Μεσογειακά Χωριά, Κέντρο Τύπου, Κέντρο Διαπίστευσης, Αεροδρόμιο κ.λπ.).
ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
• Νομοθετήθηκε η ίδρυση της Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2013 (21-7-09) και ορίστηκε με υπουργική απόφαση το Δ.Σ. της εταιρίας στις 20-8-09.
• Λειτουργούν γραφεία σε Βόλο και Αθήνα
• Έχει εκπονηθεί Business Plan και Marketing Plan.
• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της Δ.Ε.Μ.Α. σε Βόλο και Λάρισα.
• Επιλέχθηκε οριστικά η θέση του Μεσογειακού χωριού στο Βόλο και στη Λάρισα που θα κατασκευαστεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
• Δεν έχουν ξεκινήσει ή εκκρεμούν οι διαδικασίες παραχώρησης εκτάσεων στις οποίες χωροθετούνται εγκαταστάσεις.
• Δεν έχει αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό και το πολεοδομικό καθεστώς εκτάσεων ή εγκαταστάσεων όπου προβλέπεται η κατασκευή νέων έργων ή η αποκατάσταση και ανακαίνιση υφισταμένων.
• Δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των αγώνων σε σχέση με τις εγκαταστάσεις όπου αυτά θα διεξαχθούν.
• Δεν έχει ξεκινήσει καμία μελέτη για τις νέες ή τις υφιστάμενες αγωνιστικές εγκαταστάσεις και καμιά συνοδός μελέτη.
• Η οργανωτική επιτροπή ΒΟΛΟΣ 2013 δεν έχει ακόμη στελεχωθεί.
• Δεν έχει συνταχθεί επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων.
• Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν στην Πολιτιστική Μεσογειάδα (πόροι, σχεδιασμός κ.λπ.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 169.000.000 ευρώ (ευρώ) και αναλύεται ως εξής:
Τα 76.000.000 ευρώ αφορούν στα έργα και τα 93.000.000 ευρώ στη διοργάνωση των αγώνων.
α. Έργα
Τα 76.000.000 ευρώ αφορούν σε: Νέα έργα, υφιστάμενες εγκαταστάσεις, προπονητήρια, μελέτες. Η χρηματοδότηση γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
β. Διοργάνωση Αγώνων
Τα 93.000.000 ευρώ αφορούν σε: - αθλήματα, Marketing και Επικοινωνία, Ασφάλεια, Εγκαταστάσεις, Μεταφορές, Logistics, Διαπιστεύσεις, Τεχνολογία, Τελετές, Φιλοξενία και Διατροφή, Διεθνείς Σχέσεις, Γλωσσικές και Ιατρικές υπηρεσίες, Ανθρώπινους Πόρους και Εθελοντισμό, Χρηματοοικονομική διαχείριση, Μεσογειακές Προσαρμογές, Δικαιώματα Δ.Ε.Μ.Α., Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω το κόστος της Πολιτιστικής Μεσογειάδας.
Η Χρηματοδότηση γίνεται από την Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2013 (μετοχικό κεφάλαιο 28.000.000 ευρώ). Τα υπόλοιπα 46.000.000 ευρώ είναι από χορηγίες σε cash και V.I.K. (value in kind) και από έσοδα από τους αγώνες 19.000.000 ευρώ (λαχεία, πωλήσεις εισιτηρίων, ραδιοτηλεοπτικά). Εκτιμάται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός των 169.000.000 ευρώ μπορεί να κινηθεί γύρω στην περιοχή των 200.000.000 ευρώ λόγω της φύσης ορισμένων έργων.
Η δαπάνη των 150.000.000 ευρώ για την κατασκευή του Μεσογειακού Χωριού σε Βόλο και Λάρισα (920 κατοικίες για τη διαμονή 3.300 αθλητών και 2600 συνοδών) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Οι κατοικίες θα αποδοθούν στη συνέχεια και στις δύο πόλεις σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ.
Καταβάλλεται προσπάθεια από τη νέα ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξορθολογισμού του προϋπολογισμού των έργων και των Αγώνων. Μελετάται έργο προς έργο, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης και σύμπτυξης αθλημάτων σε λιγότερες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Βασικός άξονας του εξορθολογισμού είναι ο περιορισμός των νέων αθλητικών χώρων, η μέγιστη χρήση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ορισμένα αθλήματα θα διεξαχθούν σε άλλες πόλεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κωπηλατοδρόμιο στη Λίμνη Κάρλα όπου τα προβλήματα είναι πολλά μεταξύ αυτών κάποια οικολογικού χαρακτήρα, για το οποίο εξετάζεται η εναλλακτική λύση διεξαγωγής του αθλήματος στο Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας στον Σχοινιά. Ανάλογο παράδειγμα είναι και το κλειστό Γυμναστήριο στη Λάρισα για τη διεξαγωγή του αθλήματος της χειροσφαίρισης (handball), όπου μελετάται η διεξαγωγή του αθλήματος σε κλειστό Γυμναστήριο στην Καρδίτσα σε εγκατάσταση που έχει ξεκινήσει το έργο της ανέγερσής της.
Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα μπορεί να κινηθεί από 20.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τις τελικές επιλογές. Την εκτέλεση των έργων θα αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αθλητικών Ολυμπιακών Έργων και Εγκαταστάσεων (Ε.Υ.Δ.Ε – Α.Ο.Ε.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης.
Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε πραγματοποιείται για δεύτερη φορά αυτοψία κλιμακίου της Γ.Γ.Α. σε Βόλο και Λάρισα για τα έργα, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές με στόχο τη μείωση του αρχικού προϋπολογισμού των 76.000.000 ευρώ σε ποσοστό κάτω από το 50%.
Συμπερασματικά θεωρούμε ρεαλιστική μια συνολική μείωση του κόστους που θα κυμαίνεται στην περιοχή των 70.000.000 ευρώ έως 90.000.000 ευρώ (μείωση κατά 50%) η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια τώρα γιατί δεν έχουν γίνει οι μεγάλες και αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές που έχουμε στόχο να πραγματοποιήσουμε. Πρόκειται για μια καταρχήν εκτίμηση. Ο τελικός προϋπολογισμός θα προκύψει μετά τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων και μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τη Δ.Ε.Μ.Α. κατά την ανάληψη της διοργάνωσης των Αγώνων, για κάθε έργο και κάθε λειτουργικό τομέα της διοργάνωσης ξεχωριστά.
Του Σωτ. Κέλλα
Από την εφημερίδα Ελευθερία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Days4u Personal Styling ashtray.gr Free Shipping on Most Orders Barnes and Noble Valentine's Day Collection - Save up to 45% on gifts for your sweetheart
Logo - 125x125 I_Play_Brand_125_125 http://www.activemusician.com After Holiday Sale! Save 50% or more on thousands of books and calendars. Bplay - BlackBerry Games, Themes, and More http://www.swimsuitsforall.com/?coupon5gift JewelElegance 300x60 http://www.caselogic.com/index.cfm Animated Truck 4WP Valentines Day STD Testing $25 Discount More Energy Star Appliances than any other Retailer
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
120x60_Sony_HDV_Handy_Camcorder_Sm&lightest http://www.macconnection.com/ipa/home Hottest Sellers 120x60 AbeBooks.com – Textbooks CCUS_120x60_AF15C http://www.bookbyte.com/  Buy used DVDs $3.99 or less http://www.textbooks.com/ Save on Hundreds of Electronic Items 5% Off Plus Free Shipping using Coupon Code AFL5 120x90 Free Shipping on 1000's of Items
  follow me on Twitter
  Powered By Blogger

  Αξίζει να τα δείτε...

  Οι φίλοι μου στο Sync.gr

  ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template