Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΜΑΓΝΗΣΙΑ: «Καπέλο» από 17 πρατήρια στις τιμές των καυσίμων

«Καπέλο» σε ποσοστό μεγαλύτερο της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α, στις τιμές των καυσίμων, επέβαλλαν δεκαεπτά πρατήρια του νομού.
Οι έλεγχοι της διεύθυνσης Εμπορίου κατέγραψαν ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρατήρια δεν είχαν κάνει παραλαβές με το νέο αυξημένο συντελεστή Φ.Π.Α. (από 19% σε 21%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων σε 45 πρατήρια του νομού, τα 17 από αυτά αύξησαν την τιμή ακόμη και τέσσερα ευρωλεπτά επιπλέον του Φ.Π.Α. Δυο πρατήρια δεν αύξησαν την τιμή αν και είχαν κάνει παραλαβές με αυξημένο Φ.Π.Α και 26 πρατήρια δεν προχώρησαν σε αυξήσεις καθώς δεν είχαν παραλάβει καύσιμα με αυξημένο συντελεστή Φ.Π.Α.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι σχεδόν στο σύνολό τους τα πρατήρια δεν εφαρμόζουν την αγορανομική διάταξη σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να γνωστοποιούν την τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο, για κάθε είδος υγρού καυσίμου που εμπορεύονται στο Παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εφαρμογή της προαναφερόμενης αγορανομικής διάταξης οι πρατηριούχοι έλαβαν περιθώριο δυο εβδομάδων καθώς σε περίπτωση μη εφαρμογής, θα υπάρξουν ποινές.
«Ένα μεγάλο ποσοστό των πρατηριούχων υγρών καυσίμων που ελέγχθηκαν βρέθηκε να έχουν αυξήσει τις τιμές λιανικής πώλησης, παρόλο που δεν είχαν παραλάβει καύσιμα με τον νέο αυξημένο συντελεστή Φ.Π.Α» ανέφερε ο Νομάρχης Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας και πρόσθεσε «τα στοιχεία των πρατηριούχων αυτών θα διαβιβασθούν, μαζί με το σύνολο, στο υπουργείο για αξιολόγηση».
Τα στοιχεία των ελέγχων ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου, χθες, που παραχώρησαν ο Νομάρχης Απ. Παπατόλιας, ο αντινομάρχης Νικ. Ντίτορας, ο διευθυντής Εμπορίου Χρ. Ηλιόπουλος και ο πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου Αλ. Κουτσελίνης.
«Καπέλο» στις τιμές
Μετά την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 19% στο 21%, στα πετρελαιοειδή προϊόντα, η διεύθυνση Εμπορίου διενήργησε ελέγχους σε 45 πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι τιμές λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων έχουν επιβαρυνθεί μόνο με την παραπάνω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α., ή εάν οι πρατηριούχοι, επωφελούμενοι αυτής της αύξησης, διαμόρφωσαν τιμές μεγαλύτερης αυτής.
Οι πρατηριούχοι ελέγχθηκαν ακόμη σχετικά με την εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να γνωστοποιούν την τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο, για κάθε είδος υγρού καυσίμου που εμπορεύονται, στο Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είτε μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr του υπουργείου, είτε μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS), στον αριθμό 54546, είτε μέσω των διευθύνσεων Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η μη εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων επισύρει την επιβολή ποινικών κυρώσεων. Κάποιοι από τους πρατηριούχους επικαλέστηκαν άγνοια του νόμου και κάποιοι άλλοι αδυναμία αποστολής των στοιχείων ηλεκτρονικά, με τον αντινομάρχη Νικ. Ντίτορα να διευκρινίζει ότι η αποστολή των τιμών μπορεί να γίνεται μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι δυο πρατήρια δεν αύξησαν τις τιμές λιανικής πώλησης, αν και είχαν παραλαβές καυσίμων με το νέο αυξημένο συντελεστή Φ.Π.Α. ενώ 17 πρατήρια υγρών καυσίμων αύξησαν τις τιμές λιανικής πώλησης, παρόλο που δεν είχαν παραλαβές καυσίμων με το νέο αυξημένο συντελεστή Φ.Π.Α. Κάποια από αυτά τα πρατήρια, προέβησαν σε αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης των καυσίμων που εμπορεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α.
Σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και για ένα είδος καυσίμου, διαπιστώθηκε είσπραξη τιμής, μεγαλύτερης της τιμής λιανικής πώλησης που ήταν αναρτημένη στην ενδεικτικής πινακίδα. Ο πρατηριούχος θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα, στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Ο εκάστοτε υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που οι τιμές καταναλωτή διαμορφωθούν σε επίπεδα που, κατά την κρίση του, είναι υπερβολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές για διάστημα δύο μηνών, σε όλη την επικράτεια της χώρας ή σε μερικούς νομούς αυτής.
Όπως προαναφέρθηκε τα στοιχεία με τους πρατηριούχους που επωφελήθηκαν από την αύξηση του Φ.Π.Α θα αποσταλούν στο αρμόδιο υπουργείο.
Έλεγχοι σε σούπερ μάρκετ
Έλεγχοι διενεργήθηκαν και σε υποκαταστήματα σούπερ μάρκετ προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων που αυτά εμπορεύονται, έχουν επιβαρυνθεί μόνο με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. (από 9% σε 10% για τα τρόφιμα και από 19% σε 21% για τα υπόλοιπα προϊόντα, πλην τροφίμων).
Ελέγχθηκαν βασικά είδη βιοτικής ανάγκης, όπως γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, λάδι, τυρί, απορρυπαντικά κ.λ.π. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε, αφενός μεν ότι όσες τιμές λιανικής πώλησης αυξήθηκαν, η αύξηση αυτή ήταν μέσα στα πλαίσια των νέων αυξημένων συντελεστών Φ.Π.Α., αφετέρου δε ότι στα περισσότερα προϊόντα οι τιμές παρέμειναν σταθερές, μη επιβαρυνόμενες με την αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α.
Παρατηρητήριο Τιμών
Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Αλ. Κουτσελίνης οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πληροφόρηση για θέματα τιμών μετά την εξειδίκευση των στοιχείων του Παρατηρητηρίου Τιμών. Αυτή τη στιγμή γίνεται συλλογή στοιχείων για 1.800 κωδικούς. Μετά την εξειδίκευση των στοιχείων θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τις αυξήσεις που επιβάλλονται και τα φθηνότερα καταστήματα. Τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Ειρήνη Καραμήτσου
Από την εφημερίδα Νέος Τύπος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template