Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Κάνουν θραύση οι αυτοκτονίες στο Βόλο

Αίσθηση προκάλεσε στην προχθεσινή παρουσίαση του Προφίλ Υγείας του Βόλου που έγινε στο Δημαρχείο η παρέμβαση του γνωστού ψυχιάτρου της πόλης και κλινικάρχη κ. Κ. Γάτου, που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανησυχητική αύξηση που παρουσιάζεται στις αυτοκτονίες. 
Κάνουν θραύση, είπε χαρακτηριστικά και απευθυνόμενος προς τους διοργανωτές επεσήμανε την ανάγκη να μην υποβαθμίσουν το συγκεκριμένο παράγοντα θανάτου και τα γενεσιουργά αίτια που τον προκαλούν. 
Αίτια κληρονομικά, κοινωνικά και οικονομικά οδηγούν ολοένα και περισσότερους Έλληνες στο αδιέξοδο και το οποίο τους οδηγεί στην απόφαση να θέσουν τέρμα στη ζωή τους.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βολιώτης ψυχίατρος, την επόμενη 20ετία οι αυτοκτονίες θα είναι δεύτερη αιτία θανάτου, ενώ απέδωσε το γεγονός ότι αυτές έχουν να κάνουν με την ολοένα αυξανόμενη αποσάθρωση που υπάρχει στο σύστημα αξιών, το οποίο πρέσβευε παλαιότερα η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και το οποία σιγά - σιγά χάνεται στην εποχή μας. Οι άνθρωποι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Γάτος, δεν έχουν στόχους, ούτε πρότυπα. Οι άνθρωποι βαριούνται και δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους…
Η ψυχική υγεία
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στην προχθεσινή παρουσίαση του Προφίλ Υγείας που έγινε μέσα από την έρευνα του ΔΟΥΚ και η οποία διενεργήθηκε σε 626 άτομα ηλικίας 15- 75 ετών καταγράφονται και σημαντικά στοιχεία για την ψυχική υγεία των κατοίκων της πόλης του Βόλου, τα οποία αντλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου, κατά το έτος 2008 αντιμετωπίστηκαν συνολικά 321 περιστατικά ενηλίκων, εκ των οποίων το 29,6% αφορούσε σε περιστατικά με καταθλιπτικό επεισόδιο ή χρόνια κατάθλιψη, το 21,9%, σχετίζονταν με περιστατικά όπου παρουσιάστηκαν συναισθηματικού τύπου δυσκολίες ή διαταραχές μετά από χωρισμό ή διαζύγιο, ενώ το 19,7% αφορούσε σε περιστατικά με διαφοροδιάγνωση τη νεύρωση.
Το παιδοψυχιατρικό τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κατά το έτος 2008 αντιμετώπισε συνολικά 374 περιστατικά παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων τα περισσότερα (200) προέρχονταν από την ηλικιακή ομάδα 0-5 ετών και 102 από την ηλικιακή ομάδα 5-12. Τέλος 72 περιστατικά αφορούσαν σε εφήβους από 12- 18 ετών.
Όσον αφορά στα περιστατικά κακοποίησης τα οποία απευθύνθηκαν στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας κατά την ίδια χρονιά, αντιμετωπίστηκαν τρία περιστατικά σωματικής κακοποίησης παιδιών 5- 18 ετών και τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών 0 -15 ετών.
Επίσης το Κέντρο Ψυχικής Υγείας προχώρησε σε 27 εισαγγελικές παραγγελίες, οι 11 από τις οποίες αφορούσαν στην επιμέλεια παιδιών, τρία σεξουαλική κακοποίηση, δύο σωματική κακοποίηση, δύο για ορισμό εκπροσώπου και εννέα για έρευνα οικογενειακού περιβάλλοντος. Τέλος η Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΥΚ αντιμετώπισε κατά τη χρονική περίοδο 2008 - 2009 11 περιστατικά κακοποίησης - παραμέλησης παιδιών και γυναικών.
Ανιχνεύοντας περισσότερο τον τομέα ψυχικής υγείας η έρευνα του ΔΟΥΚ εστίασε στην έρευνα μέσω ερωτήσεων υποκειμενικής αξιολόγησης τη διερεύνηση της ικανοποίησης από την εργασία, την προσωπική ζωή και την καθημερινότητα, όπως επίσης και στη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων συναισθημάτων και ψυχικών καταστάσεων όπως το άγχος, η μοναξιά, η μελαγχολία αλλά και η ενεργητικότητα.
Επίσης, σε σχέση με τη ψυχική και τη συναισθηματική τους κατάσταση οι άνδρες εμφανίζουν λιγότερο συχνά άγχος, μελαγχολία και μοναξιά απ΄ ότι οι γυναίκες, οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα.
Από τα στοιχεία της έρευνας συμπεραίνεται ότι η εκπαιδευτική βαθμίδα φαίνεται ότι επηρεάζει τις παραπάνω επιμέρους παραμέτρους -εκτός αυτής του άγχους- με τα άτομα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου να έχουν θετικότερη αξιολόγηση της στάσης τους απέναντι στη ζωή. Επίσης η εργασιακή κατάσταση παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της ζωής των ατόμων, καθώς οι άνεργοι , οι μερικά απασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι εμφανίζουν αρκετά συχνά μοναξιά, μελαγχολία, όπως και χαμηλή ενεργητικότητα.
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Το 2008 ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας χορήγησης υποκατάστατων του ΟΚΑΝΑ στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους η μονάδα εξυπηρέτησε 90 άτομα. Επίσης στην πόλη του Βόλου λειτουργεί η υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ «ΠΙΛΟΤΟΣ» για νέους και εφήβους χρήστες στην οποία απευθύνθηκαν το 2008 175 άτομα και εξυπηρετήθηκαν 45, όπως επίσης και ο Συμβουλευτικός Σταθμός .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ η πλειοψηφία των χρηστών που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες του ήταν άνδρες (88%) με μέση ηλικία τα 28 έτη. Άλλα χαρακτηριστικά των χρηστών είναι ότι διαμένουν με την πατρική τους οικογένεια (61%) και ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο έχουν διακόψει το σχολείο περίπου στα 14 έτη. Το 62,7% των χρηστών ήταν άνεργοι και σχεδόν το 50% άρχισε τη χρήση ουσιών στη διάρκεια της εφηβείας (13- 15 ετών). Για το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών (90%) η κάνναβη αποτελεί την πρώτη ουσία επαφής με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ η ηρωίνη είναι η κυριότερη ουσία κατάχρησης.
Χρήση φαρμάκων
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα του ΔΟΥΚ (2009) το 71,8% δήλωσε ότι τους τρεις τελευταίους μήνες έκανε χρήση κάποιου φαρμάκου, ποσοστό που παρουσιάζεται αυξημένο περίπου κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο του 199. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 63, 8% τα φάρμακα που καταναλώθηκαν το τελευταίο έτος αφορούσαν κυρίως σε παυσίπονα και το 16,1% σε φάρμακα για την πίεση.
Η κατανάλωση φαρμάκων σχετίζεται με το φύλο και την ηλικία . Ως προς το φύλο οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά κατανάλωσης φαρμάκων (78,3%) απ΄ ό,τι οι άντρες (64,5%). Συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά του 1997 τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες, φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερα φάρμακα (γυναίκες 67%, άντρες 52%). Αυτό που παρατηρείται ανεξαρτήτως φύλου είναι σημαντική αύξηση στη χρήση φαρμάκων στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 50-75 ετών ( 87%).
Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων παρατηρείται μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Όσο μικρότερη είναι η εκπαιδευτική βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση φαρμάκων (Δημοτικό 91,9%).
Υποκειμενική εκτίμηση υγείας
Η προσωπική εκτίμηση του πληθυσμού για την υγεία του αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη που καταδεικνύει τη θετική ή αρνητική στάση του ατόμου για την υγεία του. Οι πολίτες του Βόλου χαρακτηρίζουν την υγεία τους σε ποσοστό 73,8% ως πολύ καλή και καλή, 14,5% ως μέτρια και 1,9% ως κακή. Στην αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει το 1997 τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφηκαν ήταν 88%, 9% και 3% αντίστοιχα.
Σημαντικό είναι να ειπωθεί επίσης ότι οι γυναίκες αξιολογούν την υγεία τους λιγότερο θετικά από τους άντρες, όπως επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όσο αυξάνει η ηλικία των ερωτηθέντων η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους είναι λιγότερο θετική. Οι νοικοκυρές, οι συνταξιούχοι , οι χήροι/ες και άγαμοι, αξιολογούν πιο αρνητικά την υγεία τους απ΄ ότι οι μαθητές, οι φοιτητές και οι έγγαμοι. Ακόμη η εκπαιδευτική βαθμίδα επηρεάζει τη συγκεκριμένη εκτίμηση, καθώς τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο εκτιμούν λιγότερο θετικά την κατάσταση της υγείας τους από τα άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Από την εφημερίδα Ταχυδρόμος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template