Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Πενήντα (προεκλογικές!) δράσεις για το περιβάλλον σε Βόλο και Ν. Ιωνία

Πενήντα παρεμβάσεις συνολικά περιλαμβάνει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βόλου για την Κλιματική Αλλαγή που συζητήθηκε προχθές σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο του Βόλου και που στοχεύουν στη λήψη μέτρων μέχρι το 2020, με απώτερο στόχο τη μείωση των ρύπων που συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου κατά 7% σε σχέση με τους ρύπους του 2007.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τους παρακάτω έξι επιμέρους άξονες παρέμβασης : i) Κτηριακές Υποδομές ii) Mεταφορές iii) Yδρευση και Διαχείριση Λυμάτων iv) Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων v) Λειτουργίες Πόλης και vi ) Δράσεις Προοπτικής και υπεύθυνους υλοποίησης ανά περίπτωση (δημοτικά κτήρια και σχολεία, δημόσια κτήρια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και νοικοκυριά).
Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις ανά άξονα είναι οι παρακάτω:
Α. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (21 συνολικά δράσεις):
- Μόνωση οροφής και εξωτερικών τοίχων: Αφορά στην εφαρμογή θερμομόνωσης σε ταράτσες κτηρίων και εξωτερικούς τοίχους κτηρίων (που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους μόνωση), ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες τιμές του Κανονισμού Θερμομόνωσης . Στόχος είναι η βελτίωση της θερμικής άνεσης των κτηρίων που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Το μέτρο για τα δημοτικά κτήρια και σχολεία αφορά σε όσα κτήρια έχουν προβληματική ή καθόλου μόνωση: Μόνωση οροφής σε επτά δημοτικά κτήρια και 20 σχολεία και μόνωση εξωτερικών τοίχων σε εννέα δημοτικά κτήρια και 20 σχολεία. Κόστος εφαρμογής 1,6 εκατ. ευρώ. Στα δημόσια κτήρια το μέτρο αφορά σε όσα κτίρια έχουν προβληματική η καθόλου μόνωση (μόνωση οροφής σε ένα κτήριο και μόνωση εξωτερικών σε πέντε κτήρια). Κόστος εφαρμογής 150 χιλ. ευρώ. Στις επιχειρήσεις το μέτρο αφορά σε κτίρια με έτος κατασκευής πριν το 1980. Η διείσδυση έχει οριστεί στο 50% των κτηρίων για γραφεία/υπηρεσίες και καταστήματα και στο 100% για ξενοδοχεία. Κόστος εφαρμογής 6,2 εκ. ευρώ. Στα νοικοκυριά το μέτρο αφορά σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής πριν το 1980 καθώς και σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής 1981-1990. Μόνωση οροφής στο 47% των κτηρίων πριν το 1980, μόνωση οροφής και εξωτερικών τοίχων 23% των κτηρίων πριν το 1980 και 10% των κτηρίων 1981-1990, μόνωση εξωτερικών τοίχων στο 30% πριν το 1980. Κόστος εφαρμογής 27,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 10.000 ευρώ / κτήριο
- Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και μονών υαλοπινάκων: Τα παλαιά κουφώματα και οι μονοί υαλοπίνακες είναι βασικά σημεία από τα οποία διαρρέει ενέργεια από τα κτήρια. Η αντικατάστασή τους θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Το μέτρο για τα δημοτικά κτήρια αφορά όσα κτήρια δεν έχουν διπλούς υαλοπίνακες (έξι δημοτικά κτήρια και 20 σχολεία). Κόστος εφαρμογής 1,44 εκατ. ευρώ. Για τα νοικοκυριά το μέτρο αφορά σε κτήρια κατοικίας με έτος κατασκευής πριν το 1980 (20% των κτηρίων) καθώς και σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής 1981-1990 (5% των κτηρίων). Κόστος εφαρμογής 30,5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 15 χιλιάδες ευρώ το κτήριο.
- Ταρατσόκηποι: Αφορά στη δημιουργία ταρατσόκηπων σε κτήρια κατοικιών. Στόχος είναι η βελτίωση της θερμομόνωσης του κτηρίου και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Παράλληλα τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και άλλους ρύπους και συνεισφέρουν αφενός στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αφετέρου στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας στην πόλη. Το μέτρο σε αφορά σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής πριν το 1980 (5% των κτηρίων). Το μέτρο εφαρμόζεται στο 50% της οροφής του κτηρίου. Κόστος εφαρμογής 480 χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ / νοικοκυριό.
- Αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κλιματιστικών: Αφορά στην αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών με νέα που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία τους. Ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) ενός νέου κλιματιστικού είναι 3,5, ενώ ενός παλαιού κλιματιστικού είναι 2,0. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξεως του 40% για κλιματισμό (θέρμανση - ψύξη). Για τα δημοτικά κτήρια στόχος είναι η αντικατάσταση του 25% της κλιματιζόμενης επιφάνειας των δημοτικών κτηρίων και κτηρίων της ΔΕΥΑΜΒ (250 μονάδες ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/ hr. Κόστος εφαρμογής 200 χιλ. ευρώ. Για τα νοικοκυριά το μέτρο αφορά την αντικατάσταση του 20% των παλαιών μονάδων που έχει το 95% των νοικοκυριών το 2010 (10.300 μονάδες ψυκτικής ισχύος 12.000 ΒΤU / hr. Kόστος 8,13 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020 που αντιστοιχεί σε 800 ευρώ / νοικοκυριό ανά κλιματιστικό).
- Εξωτερική σκίαση: Η εξωτερική σκίαση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους όπως μεταλλικά σκιάδια, τέντες κ.λ.π. Η εξωτερική σκίαση μειώνει την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτήριο το καλοκαίρι και επομένως μειώνει σημαντικά τις ανάγκες κλιματισμού. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 30% για δροσισμό.
- Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής: Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει τη λειτουργία των κλιματιστικών και απαιτούν πολύ μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας . Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 15% για δροσισμό.
-Προώθηση εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού: Οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές του ηλιακού κλιματισμού έγινα στην Ελλάδα εδώ και μία εικοσαετία. Μόλις πρόσφατα όμως η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Στόχος η εφαρμογή σε μεγάλα κτήρια υπηρεσιών και σε ξενοδοχεία της πόλης, με πιλοτική εφαρμογή ως παράδειγμα σε κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ.
- Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με ενεργειακά αποδοτικούς: Οι νεότεροι λέβητες πετρελαίου έχουν αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Στόχος της αντικατάστασης είναι να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξεως του 5% για θέρμανση χώρων. Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση λεβήτων παλαιάς τεχνολογίας( 29 στα δημοτικά και 19 στα σχολεία). Δεν περιλαμβάνει την αλλαγή καυστήρα ο οποίος για το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων έχει αλλάξει σε φυσικό αέριο. Κόστος εφαρμογής 200 χιλ. ευρώ.
- Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό: Η αντικατάσταση του πετρελαίου από φυσικό αέριο για τη θέρμανση κτηρίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας η καύση του φυσικού αερίου είναι περισσότερο αποδοτική σε σχέση με την καύση πετρελαίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 10% για θέρμανση χώρου.
- Συχνή συντήρηση λεβήτων
- Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων
- Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης
- Φωτοβολταϊκά
- Συμπαραγωγή
- Συστήματα αντιστάθμισης
- Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
- Αυτοματισμοί φωτισμού
- Προώθηση συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
- Μη τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. όχι συσκευές στο stand by)
- Εφαρμογή συστημάτων ΒΜS («έξυπνο» σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτηρίων)
- Βιοκλιματικά κτήρια.
B. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (13 συνολικά δράσεις)
- Αντικατάσταση δημοτικών επιβατικών με υβριδικά
- Αντικατάσταση παλιών φορτηγών
- Αντικατάσταση παλιών απορριμματοφόρων
- Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ
- Οργάνωση δημοτικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων
- Επέκταση κατασκευαζομένου δικτύου ποδηλατοδρόμων
- Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων
- Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
- Αστικά ΚΤΕΛ - νέα μικρότερα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
- Αστικά ΚΤΕΛ - αναδιάρθρωση δρομολογίων
- Κατασκευή τραμ
- Οικολογική οδήγηση ( Eco - driving)
- Αύξηση πληρότητας Ι.Χ ( Car pooling)
Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (οκτώ συνολικά δράσεις)
- Μείωση κατανάλωσης νερού μέσω διαφημιστικής εκστρατείας με συνέπεια τη μείωση ενέργειας
- Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης με τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών ευθείας ανάγνωσης κ.λ.π.
- Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες κ.λ.π.) ή άλλες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια του συστήματος υδροδότησης
- Περιορισμός παρασιτικών εισροών στο δίκτυο συλλογής λυμάτων
- Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια ανύψωσης και μεταφοράς λυμάτων.
- Παρεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό εντός της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
- Περαιτέρω επεξεργασία ιλύος - πιθανή περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση
- Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των πηγαίων υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ
Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δύο δράσεις)
- Επέκταση ανακύκλωσης χαρτιού
- Ανακύκλωση οργανικού κλάσματος απορριμμάτων
Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (τρεις δράσεις)
- Αντικατάσταση λαμπτήρων (και ενδεχομένως αναγκαστικά και φωτιστικών) στο φωτισμό οδών και πλατειών
- Αυτοματισμοί στην έναρξη - λήξη λειτουργίας του φωτισμού οδών και πλατειών
- Δεντροφύτευση / χώροι πρασίνου
ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (δύο δράσεις)
- Υποδομές Μεσογειακών Αγώνων - Μεσογειακό Χωριό
- Αστικές αναπλάσεις.
Αντώνης Τσελέντης
Απ΄την εφημερίδα Ταχυδρόμος

Κοσμογονία δράσεων για το περιβάλλον απ' την Δημοτική Αρχή Βόλου!
Τώρα αν εγώ ρωτήσω τι έκαναν τα προηγούμενα 3 χρόνια και κάνουν αυτές τις ανακοινώσεις φέτος που είναι χρονιά εκλογών...θα γίνω κακός;;;

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template