Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Σοβαρή ρύπανση στη λίμνη Κάρλα

Σοβαρή ρύπανση στα νερά της λίμνης Κάρλας, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από τη χρήση λιπασμάτων και τη λειτουργία ποιμνιοστασίου δίπλα στην τάφρο, μαρτυρούν οι αυξημένες συγκεντρώσεις σε αμμωνία (ΝΗ3) σύμφωνα με τις τελευταίες δειγματοληψίες.
Αμμωνία σε αυξημένα επίπεδα –έως και 22.900 (!) φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο- ανίχνευσαν οι εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των δειγμάτων από διάφορα σημεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών η αύξηση των συγκεντρώσεων της παραμέτρου συνεπάγεται πρόσφατη ρύπανση. Εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση, πιθανός είναι ο κίνδυνος για τη διαβίωση των ψαριών στη λίμνη. Μέσα στη λίμνη η αμμωνία ξεπερνούσε το ανώτατο όριο κατά 2.500 φορές.
Την επόμενη εβδομάδα αποφασίστηκε διενέργεια έκτακτης δειγματοληψίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τα σημεία της Τάφρου 1 στα όρια της Μαγνησίας, ώστε να γίνει σύγκριση αποτελεσμάτων.
Στόχος είναι να υπάρξει πληρέστερη εικόνα για την προέλευση της αυξημένης συγκέντρωσης αμμωνίας, ενημέρωνε χθες η αντινομάρχης Περιβάλλοντος Νατάσα Οικονόμου, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία των αναλύσεων.
Εφόσον διαπιστωθούν εκ νέου αυξημένες τιμές, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στον εντοπισμό της προέλευσης της ρύπανσης και το σχεδιασμό επανορθωτικών μέτρων.
Η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Σε όλα τα δείγματα οι εργαστηριακές αναλύσεις κατέδειξαν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές συγκέντρωσης της αμμωνίας.
Με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης τα 0,025 mg/l, σε δείγμα από το νέο θυρόφραγμα της Τ1 ανιχνεύθηκε αμμωνία με συγκέντρωση 2,65mg/l, στη γέφυρα Στεφανοβικείου 5,75 mg/l, στην είσοδο του αντλιοστασίου της Τ1 4,4mg/l και εντός της λίμνης 0,65 mg/l.
Δειγματοληψίες στην αποστραγγιστική τάφρο Τ1 διενεργούνται μία φορά το μήνα από τον Σεπτέμβριο του 2009, έπειτα από πρόταση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των νερών αυτής, αν δηλαδή ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας νερών για διαβίωση ψαριών, εξήγησε η κ. Οικονόμου.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το νερό θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας νερών για διαβίωση ψαριών, εφόσον για χρονική περίοδο 12 μηνών το 95% των δειγμάτων που έχουν ληφθεί δεν υπερβαίνουν τις τιμές των παραμέτρων, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.
Η Νατάσα Οικονόμου υπενθύμισε ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος μετά την αυτοψία που είχε γίνει στην περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2009 είχε επισημάνει στους εμπλεκόμενους φορείς (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φορέα Διαχείρισης Κάρλας) την αναγκαιότητα υλοποίησης των διατάξεων Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η ΚΥΑ προβλέπει την άμεση κατάρτιση προγράμματος για την πρόληψη, εντοπισμό και περιορισμό της ρύπανσης των νερών της Τ1 και τον σχεδιασμό δικτύου θέσεων δειγματοληψίας και επιτόπιων μετρήσεων και αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών, που τώρα πραγματοποιείται από τη ΝΑΜ.
Επιπλέον η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είχε ζητήσει πριν ένα περίπου χρόνο από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας τον καθορισμό εξειδικευμένων παραμέτρων, των θέσεων και της συχνότητας δειγματοληψιών, για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών της περιοχής (λίμνη Κάρλα και κύριες τάφροι), καθώς και των υπόγειων υδροφορέων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό όρο της ΚΥΑ για τον επαναπλημμυρισμό της λίμνης Κάρλας.
Ένα ακόμη έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Νοέμβριο του 2009, με αποδέκτη τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών έθετε την ανάγκη εκτέλεσης έργων από την ΕΥΔΕ, ώστε η λειτουργία του θυροφράγματος να είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία του αντλιοστασίου μεταφοράς νερού από την Τ1 στην Τ2 και των αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων τροφοδοσίας της λίμνης.
Η κ. Οικονόμου ενημέρωνε χθες ότι τα αιτήματα θα τεθούν εκ νέου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
Βάσω Σαμακοβλή
Από την εφημερίδα Ταχυδρόμος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template