Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Ενστάσεις της Ν.Ε. Περιβάλλοντος για τις Νηές

Μια σειρά από λόγους, οδηγούν τη Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος να εισηγηθεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στις Νηές και στη συζήτηση του θέματος που θα γίνει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, να ζητήσει την επιστροφή της.
Θα ζητήσει επίσης να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις, για το σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων στην ευρύτερη περιοχή (ΠΕΡΠΟ, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακή μονάδα και συνοδά έργα αυτών), ώστε να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των αθροιστικών- συνεργιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβολή αυτής στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Συνοπτικά όπως αναφέρεται στην εισήγηση, δεν υπάρχουν υλοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις για τη μονάδα αφαλάτωσης.
Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην υδροληψία και στην άρδευση, όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην τεκμηρίωση για κάποιες εναλλακτικές λύσεις υδροληψίας, ενώ δεν διερευνώνται οι επιπτώσεις από χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην μονάδα αφαλάτωσης.
Επίσης υπάρχει κενό σχετικά με τη διάθεση των βυθοκορημάτων και ειδικότερα για το πού θα διατεθούν αυτά, όπως επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Δεν διευκρινίζεται επίσης το πού θα διατεθεί το στερεό υπόλειμμα από τη μονάδα αφαλάτωσης, αλλά και ποια θα είναι η σύσταση και οι ποσότητές του.
Ακόμη όσον αφορά στην άρδευση με επεξεργασμένα λύματα της δασικής έκτασης θεωρείται ότι είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες, σε σχέση με τα μεγέθη που δίνει η νομοθεσία, ενώ έχει γίνει υπερδιαστασιολόγηση όσον αφορά τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες που έχει το ξενοδοχείο.
Αναφέρεται τέλος ότι η επίδραση του συνόλου των έργων στο φυσικό περιβάλλον δεν συμποσούται με τις εκτιμώμενες συνέπειες των επιμέρους τεχνικών έργων καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τα δεδομένα του κορεσμού της.
Από την εφημερίδα Μαγνησία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template