Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Νέο σπίτι για το ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Τη δική του στέγη, στο υπό παραχώρηση κτίριο της Καπναποθήκης Στρεφτάρι, αποκτά το ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Η στέγαση των μονάδων του και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, θα δώσουν «ζωή» σε ένα βιομηχανικό κτίριο που «έρχεται» από την εποχή του μεσοπολέμου και σήμερα παραμένει κλειδωμένο.
Η διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακαίνισή του.
Το ποσό που θα απαιτηθεί εκτιμάται στο 1 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από το ΚΕΘΕΑ.
Το δικό της «λιθαράκι» έρχεται να βάλει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά την απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΘΕΑ με στόχο την «ανάπτυξη κτιριακής υποδομής προς στέγαση νέων μονάδων του ΚΕΘΕΑ Πιλότος στο νομό Μαγνησίας», ύψους 60.000 ευρώ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση και η υλοποίηση του σχεδιασμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος για την ανάπτυξη της απαιτούμενης κτιριακής υποδομής στο νομό Μαγνησίας, αξιοποιώντας παράλληλα το υπό παραχώρηση κτίριο της Καπναποθήκης Στρεφτάρι, προς υποστήριξη των δράσεων και προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ Πιλότος στην πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών, στην απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των πρώην χρηστών, αποκλειστικά στο νομό Μαγνησίας.
Προς εξυπηρέτηση και ουσιαστική κάλυψη των αναγκών αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας των μονάδων του ΚΕΘΕΑ Πιλότος και προς ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι αδήριτη η ανάγκη στέγασης των Μονάδων του ΚΕΘΕΑ
Πιλότος στο υπό παραχώρηση κτίριο της Καπναποθήκης Στρεφτάρι, ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο στο Βόλο.
Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αναζητεί στέγη σε μισθωμένα κτίρια.
«Η βιομηχανική κληρονομιά, ως κατάλοιπο του βιομηχανικού πολιτισμού, είναι τμήμα της συνολικής πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου. Έχει κοινωνική αξία και προσδίδει σημαντική αίσθηση στην ταυτότητα μιας πόλης. Είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό ότι ένα ακόμη βιομηχανικό κτίριο του Βόλου, που «έρχεται» από την εποχή του μεσοπολέμου, επισκευάζεται και διασώζεται προκειμένου να συνεχίσει την ιστορική του παρουσία στην πόλη στεγάζοντας πλέον νέες χρήσεις, τις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ» δήλωσε ο αντινομάρχης Ηλίας Ξηρακιάς και πρόσθεσε «η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας μετά την επικείμενη επισκευή και επανάχρηση του κτιρίου αποθηκών του πρώην Οργανισμού Καπνού συμβάλλει τώρα μαζί με το ΚΕΘΕΑ στην ανακαίνιση και τη διάσωση ενός ακόμη βιομηχανικού κτιρίου τμήματος του κληρονομημένου μνημειακού πλούτου αυτής της πόλης.
Είναι μια συμβολή στην επιτυχημένη προσπάθεια που έφεραν σε πέρας μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι Δήμοι Βόλου και Νέας Ιωνίας για τη διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς αυτού του τόπου».
Νέο σπίτι για το ΚΕΘΕΑ
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι αυτοδιοικούμενο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στη χώρα μας για τη θεραπεία, πρόληψη, εκπαίδευση επαγγελματιών και έρευνα στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.
Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών με την ελληνική και διεθνή αναγνώριση.
Το ΚΕΘΕΑ μέσω του ΚΕΘΕΑ Πιλότος θα συνεχίσει και θα επεκτείνει τις δράσεις του με τη λειτουργία των δυο νεοσύστατων Μονάδων του Θεραπευτικού του προγράμματος και συγκεκριμένα του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης καθώς και του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο του Σωφρονιστικού Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του.
Στο ΚΕΘΕΑ Πιλότος αναπτύσσονται ακόμη άλλες τρεις Θεραπευτικές Μονάδες και συγκεκριμένα το Συμβουλευτικό Κέντρο, η Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα και το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης καθώς και υποστηρικτικά τμήματα έρευνας, εκπαίδευσης και διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών.
Η λειτουργία των παραπάνω μονάδων και τμημάτων τη δεδομένη στιγμή γίνεται σε κτίρια, που είναι είτε μισθωμένα είτε έχουν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς το ΚΕΘΕΑ Πιλότος διαθέτει μόνο ένα ιδιόκτητο κτίριο, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στο οποίο στεγάζεται η Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα.
Οι νέες μονάδες του ΚΕΘΕΑ Πιλότος καθώς και οι μονάδες του Συμβουλευτικού Κέντρου και του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και τα υποστηρικτικά τμήματα θα στεγαστούν στο κτίριο το οποίο θα παραχωρηθεί στο ΚΕΘΕΑ Πιλότος και θα ανακατασκευαστεί ώστε ο χώρος να τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ΚΕΘΕΑ έχουν αναπτύξει μια καλή συνεργασία η οποία θα επεκταθεί ώστε να αναληφθούν επιπρόσθετες δράσεις στην πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, στην απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των πρώην χρηστών στο νομό Μαγνησίας, εντός ενός πλαισίου στο οποίο θα συμβαλλόμενα μέρη θα καθορίζουν τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους.
Η ΝΑΜ εκτιμώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για την υποστήριξη κατάλληλων δράσεων και προγραμμάτων απεξάρτησης στην περιοχή κατευθύνεται προς μια πιο στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, μέσω προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα έχει συνολική διάρκεια δυο έτη και θα αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού του ΚΕΘΕΑ προς ανάπτυξη της απαιτούμενης κτιριακής υποδομής στο νομό Μαγνησίας.
Βάσει του σχεδιασμού ανάπτυξης κτιριακής υποδομής που έχει εκπονηθεί από το ΚΕΘΕΑ, καθώς επίσης και λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη λειτουργία του κτιρίου της Καπναποθήκης Στρεφτάρι, όπως αυτές θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, θα υλοποιηθούν οι εξής ενέργειες:
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κτιρίου στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάπτυξης της κτιριακής υποδομής του ΚΕΘΕΑ στο νομό.
Διερεύνηση βέλτιστης και ορθολογικής τήρησης των προδιαγραφών διαμόρφωσης της κτιριακής υποδομής που τίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες στέγασης των μονάδων του ΚΕΘΕΑ.
Υλοποίηση της απαιτούμενης ωρίμανσης για την αξιοποίηση του κτιρίου, διενέργεια της απαιτούμενης διαδικασίας για την εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής προς αξιοποίηση του κτιρίου και υλοποίηση του έργου με διάθεση των απαιτούμενων πόρων από το ΚΕΘΕΑ.
Η διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου θα έχει ολοκληρωθεί, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανακατασκευή και ανακαίνιση του κτιρίου, με το ποσό του 1 εκατ. ευρώ.
Το κτίριο επί των οδών 54ου Συντάγματος και Γ. Καρτάλη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοσιακής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα.
Το κτίριο σχεδιάστηκε και λειτούργησε από κατασκευής του, ως χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας καπνού, ενώ σήμερα δεν φιλοξενεί κάποια χρήση και παραμένει κλειδωμένο.
Κατασκευάστηκε περί το 1920 με την μορφή που έχει έως σήμερα καθώς δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια επεμβάσεων και ανακατασκευών.
Ειρήνη Καραμήτσου
Από την εφημερίδα Νέος Τύπος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template