Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Προγραμματική για την προβολή των Μεσογειακών

Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη ΝΑΜ στο Δήμο Ν. Ιωνίας και στην ΑΝΕΜ, με αντικείμενο τη «Στρατηγική και Δράσεις προβολής του Νομού Μαγνησίας με αφορμή τη προετοιμασία και διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων» ύψους 100.000 ευρώ, θα συζητήσει στη συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σε διάστημα 4 μηνών ενώ το συγκεκριμένο έργο θα βαρύνει το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ και ίδιους πόρους 2009.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η συμβολή στην επιτυχή διοργάνωση των Μ.Α. και η μεγιστοποίηση της ωφέλειας που δίνεται από την ευκαιρία αυτής της διοργάνωσης για την ευρύτερη περιοχή του Νομού.

Βασικός στόχος είναι να τεθεί η Μαγνησία στο επίκεντρο της αναζήτησης λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα, ενόψει των γνωστών κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον, όχι μόνο της Μεσογείου αλλά και της υφηλίου.

Στόχος είναι ακόμη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε η κληρονομιά της τεχνογνωσίας των πολιτιστικών γεγονότων και των εναλλακτικών αναπτυξιακών θεσμών, που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν με την υιοθέτηση των Μ.Α., να πολλαπλασιαστεί η ελκυστικότητα της περιοχής, να αναδειχθεί το φυσικό κάλλος της και να αξιοποιηθούν τα στρατηγικά πλεονεκτήματά της ενόψει των γενικότερων αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που μπορεί να αποκτήσει σε μία εποχή διαφορετική από αυτή που την οδήγησε στο περιθώριο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Ο ελάχιστος επιδιωκόμενος στόχος, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, είναι να καθιερωθεί η Μαγνησία διεθνώς ως ένας παγκοσμίου ενδιαφέροντος προορισμός υψηλής τεχνολογικής ερευνητικής εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, και τουριστικής σημασίας.

Το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελείται από τη σύνταξη ειδικής μελέτης για την αξιοποίηση ευκαιριών τουριστικής προβολής του νομού, δημιουργία ειδικής δομής για το συντονισμό των επιμέρους φορέων οργανώσεων κινήσεων πολιτών κλπ., καθώς και κατάρτιση μιας συνεκτικής επικοινωνιακής αλλά και ουσιαστικής ταυτότητας υπό την ομπρέλα της οποίας θα τεθούν οι παράλληλες εκδηλώσεις προκειμένου τα κυρίως αθλητικά γεγονότα να συνδεθούν για τις προοπτικές της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος του Πηλίου.

Η ΝΑΜ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2009, την εποπτεία της υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και τον τελικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα έχουν προγραμματισθεί και συμφωνηθεί, καθώς και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το συγκεκριμένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.

Ο Δήμος Ν. Ιωνίας θα συνεργαστεί με την ΑΝΕΜ παρέχοντας κάθε πληροφορία που αφορά την περιοχή, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την εμπειρία από την τέλεση των Ο.Α. 2004, για την καλύτερη εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Θα διαθέσει δύο εργαζόμενους του Δήμου με γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του έργου κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του και θα παραχωρήσει εξοπλισμένο χώρο, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εντός του οποίου θα υλοποιηθούν εργασίες του έργου.

Η ΑΝΕΜ τέλος θα αναλάβει να παράσχει την απαραίτητη επιστημονική τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου, την υποχρέωση της διαρκούς ενημέρωσης των υπολοίπων εταίρων της σύμβασης για την εξέλιξη του έργου, την υποχρέωση να προετοιμάσει τις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής με αποστολή κάθε σχετικού υλικού 15 ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, να παράσχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής και να εκτελεί τις προβλεπόμενες δαπάνες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
Από την εφημερίδα Μαγνησία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template