Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Ένας.....άθλα θα σηκώσει το Πανθεσσαλικό

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Η πολυμετοχική Ανώνυμη Εταιρία «Θεσσαλών Άθλα» με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 € κι έδρα τη Ν. Ιωνία, θ’ αναλάβει τη διαχείριση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, το οποίο θα παραχωρηθεί στην εταιρία από τα Ολυμπιακά Ακίνητα.
Στο δημοτικό συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας θα συζητηθούν οι δυνατότητες της εταιρίας που μεταξύ άλλων μπορεί να δημιουργήσει σχολές, μουσείο, διαμερίσματα, ξενοδοχείο κ.α. Βασικός σκοπός της εταιρείας που θα συσταθεί και στην οποία συμμετέχουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Νέας Ιωνίας, ο δήμος Λαρισαίων, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, τα Ολυμπιακά Ακίνητα, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και η Μητρόπολη Δημητριάδος, θα είναι η ενεργοποίηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου ως πολυδύναμου Αθλητικού – Πολιτιστικού – Επιχειρηματικού Κέντρου για όλη τη Θεσσαλία.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε στα 30 χρόνια.
Το κεφάλαιο της εταιρίας κατανέμεται με τον εξής τρόπο:
Η ΝΑΜ, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Ν. Ιωνίας, και το Επιμελητήριο κατέβαλαν από δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, η ανώνυμη εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» δέκα χιλιάδες ευρώ, η ‘Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, πέντε χιλιάδες ευρώ, η Τοπική ‘Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Μαγνησίας πέντε χιλιάδες ευρώ και η Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος πέντε χιλιάδες ευρώ.
Η σύμβαση παραχώρησης
Τα Ολυμπιακά Ακίνητα θα παραχωρήσουν το Πανθεσσαλικό Στάδιο στη «Θεσσαλών Άθλα». Με την Προγραμματική Συμφωνία η εταιρία δεσμεύθηκε να παραχωρήσει τη χρήση, τη λειτουργία και την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην εταιρία έναντι ευλόγου ανταλλάγματος και με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Η εγκατάσταση παραχωρείται για 30 χρόνια και ο τρόπος που η «Θεσσαλών Άθλα» θα ασκεί την εκμετάλλευση της Εγκατάστασης μέχρι και το 2013 θα είναι απολύτως σύμφωνος με τις υποχρεώσεις της χώρας για την προετοιμασία και την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. Από την ημέρα που θα γίνει η παράδοση και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013, η εταιρία θα καταβάλλει στα Ολυμπιακά Ακίνητα ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των λειτουργικών αποτελεσμάτων (κέρδη προ φόρων) του από τη χρήση, λειτουργία εμπορική εκμετάλλευση και αξιοποίηση της Εγκατάστασης.
Από την 1η Νοεμβρίου 2013 και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης, η «Θεσσαλών Άθλα» θα καταβάλλει στην εταιρία ως μίσθωμα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των λειτουργικών αποτελεσμάτων (κέρδη προ φόρων).
Η δε εταιρεία με δικές της δαπάνες και δική της ευθύνη κι επιμέλεια θα προβεί στην αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση της Εγκατάστασης και του συνόλου των υποδομών της, με γνώμονα το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η διαμόρφωση και διευθέτηση της Εγκατάστασης, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι σκοπούμενες χρήσεις και λειτουργίες, θα γίνεται με δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα της «Θεσσαλών Άθλα».
Η «Θεσσαλών Άθλα» υποχρεούται εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εγκατάστασης, να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στα Ολυμπιακά Ακίνητα σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Εγκατάστασης.
Η «Θεσσαλών Άθλα» θα αναλάβει με δικές της δαπάνες την υποχρέωση φύλαξης και καθαριότητας και ασφάλισης της Εγκατάστασης.
Επίσης έχει το δικαίωμα, με αποκλειστικά δική της επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, να εκτελέσει εργασίες, καθώς και να διενεργήσει, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλες εργασίες στην Εγκατάσταση, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των χώρων, με την επιφύλαξη της μη παραβίασης των πολεοδομικών διατάξεων και διατάξεων της λοιπής ισχύουσας εν γένει νομοθεσίας.
Ελένη Μανώλη
Από την εφημερίδα Ελευθερία

Σχετικά άρθρα:

Επιτέλους αξιοποιείται το Πανθεσσαλικό


Δημοτικό συμβούλιο Βόλου Προς έγκριση ο φορέας διαχείρισης Πανθεσσαλικού

Αξιοποιείται η Ολυμπιακή κληρονομιά του Βόλου

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template