Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Στο «εδώλιο» ο… μελετητής των δημοσίων έργων

Δημόσια έργα που διακρίνονται για τις … εκπτώσεις στην ποιότητά τους, που η περίοδος κατασκευής τους «σπάει» κάθε ρεκόρ σε καθυστέρηση, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός τους εκτοξεύεται, κάτι που συνεπάγεται υπέρογκες δαπάνες για τη συντήρησή τους… Αυτή είναι η πραγματικότητα που συνθέτει το τοπίο της πλειονότητας των δημοσίων υποδομών. Το ισχύον μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων (Νόμος 3263/28-09-2004), φαίνεται ότι έχει ρίξει τον τομέα των δημοσίων έργων σε βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση.
Ο διάλογος για την αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου από την Κυβέρνηση, βρίσκει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, στην «πρώτη γραμμή» να καταθέτει τις προτάσεις του με στόχο την κατασκευή ποιοτικών δημοσίων έργων, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που να λειτουργούν αυτόνομα κατά την παράδοσή τους και με μειωμένο το κόστος συντήρησης.
Τις προτάσεις του στο Κεντρικό ΤΕΕ, προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στο Υπουργείο Υποδομών, κατέθεσε το ΤΕΕ Μαγνησίας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του συστήματος δημοπράτησης των δημοσίων έργων.
Τις θέσεις του τοπικού ΤΕΕ επεξεργάστηκε επιτροπή με συντονιστή τον κ. Γ. Τσαλαπόρτα, που καταγράφει τη σημερινή κατάσταση αντιπροτείνοντας λύσεις.
Στους κανόνες της ποιότητας, της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, της αυτόνομης λειτουργίας αλλά και της μείωσης του κόστους συντήρησης, καλούνται να υπακούσουν πλέον τα δημόσια έργα που κατασκευάζονται ανά την χώρα.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το τοπικό ΤΕΕ, θέτει προϋποθέσεις, με το μελετητή να αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο ακόμη και στην διάρκεια κατασκευής του έργου αλλά και να γίνεται αποδέκτης των κυρώσεων...
Η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών από άποψη ποιότητας, ποσότητας και ποιοτικών υλικών με το μελετητή να γίνεται συνυπεύθυνος κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, είναι μία μόνο από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο προσκήνιο της νέας πραγματικότητας.
Οι ποσότητες των υλικών δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από το ±5% που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών εγκρίσεων λογαριασμών και μεταβολών.
Η κατασκευή ενός δημόσιου έργου, θα πρέπει εκ των προτέρων να διασφαλίζει τις απαλλοτριώσεις αλλά και τη σύμφωνη γνώμη φορέων όπως η Αρχαιολογία ή το Δασαρχείο. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις έργων που έχουν «σκοντάψει» και χρονο-καθυστερήσει εξαιτίας των απαλλοτριώσεων εκτάσεων ή ευρημάτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω το ΤΕΕ Μαγνησίας έρχεται να προτείνει:
-Συμμετοχή του μελετητή στην υλοποίηση του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα και στις αποφάσεις μεταβολών είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών, όπως προβλέπει και ο ισχύον νόμος (σύνταξη ΑΠΕ),
-Επιπτώσεις στον μελετητή σε περίπτωση μεγάλης μεταβολής των ποσοτήτων ή ακαταλληλότητας των προτεινομένων υλικών.
-Αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί εγκρίσεων λογαριασμών, ΑΠΕ, κ.λ.π. (Σήμερα ο χρόνος διεκπεραίωσης ενός υποβληθέντος λογαριασμού είναι δύο (2) μήνες (διαρκεί όμως και περισσότερο) ενώ θα έπρεπε συνολικά να είναι τριάντα (30) ημέρες – Δέκα πέντε (15) ημέρες για έλεγχο και Δέκα πέντε (15) ημέρες για πληρωμή), με συγκεκριμένες ποινές, π.χ. αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμού ή εξόφληση του λογαριασμού από Τράπεζα και καταλογισμό τόκων στο Δημόσιο,
-Ρητή απαγόρευση από τον νόμο για οικονομική υπέρβαση της σύμβασης μεγαλύτερης του πέντε (5%) επί τοις εκατό,
-Να προβλεφτούν ανεξάρτητα κονδύλια στον προϋπολογισμό του έργου για την πιθανότητα αντιμετώπισης
α. Συντήρησης του έργου για βλάβες που προέρχονται από χρήση
β. Απαιτήσεις Αρχαιολογίας
γ. Σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφελείας
Τα οποία θα εισπράττονται μόνο εφόσον αποδεδειγμένα απαιτηθούν οι παραπάνω δαπάνες
-Διασφάλιση της ταυτότητας του έργου και των μεταβολών που υφίσταται με αναγκαστική δημοσίευση των μεταβολών,
-Όριο ανεκτέλεστου επίσης επιβλέποντες π.χ. κάθε επιβλέπων έργου να μπορεί να ελέγχει έργα μέχρι επίσης ορισμένου προϋπολογισμού και επίσης ορισμένου.
Το ΤΕΕ Μαγνησίας, κρίνει απαραίτητη τη δημοπρασία των έργων σε δύο στάδια, προκειμένου να διασφαλίζονται οι κανόνες ποιότητας, συγκράτησης του προϋπολογισμού και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
Το πρώτο στάδιο θα αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους.
Κατά το πρώτο στάδιο θα ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά από άποψη ισχύος και ειδικά η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα οι οποίες πρέπει να έχουν ισχύ (άσχετα από την Ενημερότητα πτυχίου και την Υπεύθυνη δήλωση της Εργοληπτικής επιχείρησης ότι θα τα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης) κατά την διενέργεια του διαγωνισμού της πρώτης φάσης. Η περαίωση τα πρώτης φάσης συντελείται αφού τελεσιδικήσουν όποια ένδικα μέσα ασκήσουν οι ενδιαφερόμενοι (εννοείται ότι υπάρχει η ευχέρεια ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους των δικαιολογητικών).
Κατά το δεύτερο στάδιο κατάθεσης των οικονομικών προσφορών θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έγιναν δεκτοί κατά το πρώτο στάδιο από την Υπηρεσία είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο που να αποδεικνύει την κλήτευση πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την κατάθεση. Ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών θα γίνεται αυθημερόν με την κατάθεσή τους.
Εκτός από τον έλεγχο των προσφορών, θα πρέπει επιπλέον να γίνεται έλεγχος της ισχύος των εγγυητικών επιστολών, αύξηση του φόρου που προκαταβάλλεται από το 1% στο 3% και επιπρόσθετα, να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις αλλά και να απαγορεύεται η ενεργοποίηση του εργοληπτικού πτυχίου σε συνταξιούχους. Σε αντίθετη περίπτωση να διακόπτεται η συνταξιοδότηση.
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
Από την εφημερίδα Ελευθερία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template