Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Αθίγγανοι θα διδαχτούν την ελληνικήΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚΑΝΑΜ
Είκοσι τσιγγάνοι θα διδαχθούν την ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης που ξεκινά αύριο Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και διοργανώνει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Έρευνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 300 ώρες και στόχος για τους καταρτιζόμενους αποτελεί η απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας Β’ επιπέδου μετά από εξετάσεις που διοργανώνονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Μια από τις πολλαπλές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το πεδίο της δια βίου μάθησης στο οποίο δραστηριοποιείται και η ΚΕΚΑΝΑΜ είναι η εκπαίδευση ατόμων που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Οι τσιγγάνοι, ως άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα διατρέχουν κίνδυνο επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στην κουλτούρα και πολιτιστική τους ταυτότητα, που είναι διαφορετική από την επικρατούσα, αλλά και στην ύπαρξη προκαταλήψεων, στερεοτύπων, και διακρίσεων από την κοινωνία των τσιγγάνων για τους μη τσιγγάνους και το αντίστροφο. Παρόλο που ζουν και εργάζονται για αιώνες στον ελληνικό χώρο, στην πλειοψηφία τους είναι οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητοι και δεν διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα.
Η τυπική εκπαίδευση (το σχολείο) αντιπροσωπεύει ένα θεσμό ξένο προς την τσιγγάνικη κουλτούρα, σύμφωνα με την οποία η οικογένεια είναι αυτή που εκπαιδεύει τα παιδιά. Το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ακόμη καταφέρει να δημιουργήσει ευκαιρίες ένταξης για τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών που να στοχεύουν στην κριτική αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών και να προωθούν την αναγνώριση της αξίας της πολιτισμικής ταυτότητας. Γι αυτό και το πρόγραμμα που διοργανώνεται από την ΚΕΚΑΝΑΜ βασίζεται στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, πεδίο στο οποίο η ΚΕΚΑΝΑΜ έχει αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία με τη μακρόχρονη δραστηριοποίησή του σε αντίστοιχες δράσεις.
Άμεσο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (προφορικού και γραπτού λόγου) Έμμεσος στόχος είναι αφενός η προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας των εν λόγω ατόμων και αφετέρου η κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κατάρτισης οι επωφελούμενοι επιδιώκεται να έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες στη χρήση της ελληνικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο, καθώς η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας και απαραίτητη προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΑΝΑΜ ΑΕ Παντελής Μαστρογιάννης δήλωσε ότι: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια άλλων παρόμοιων δράσεων της ΚΕΚΑΝΑΜ, με τις οποίες φαίνεται η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας γενικότερα, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και στο μέλλον με άλλες δράσεις, που θα έχουν τον ίδιο στόχο δηλ. την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση».
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Από την εφημερίδα Ελευθερία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template