Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Ξεκινά τη Δευτέρα απογραφή για τον κοινωνικό τουρισμό

Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 2 Μαρτίου, από το περιφερειακό γραφείο Βόλου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η απογραφή των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2010.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών αυτών, δεν έλαβαν δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2009 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2009 ή εισιτήρια κρουαζιέρας.
Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίοι δικαιούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2010, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2009 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή κρουαζιέρας, ενώ οι δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού άλλων φορέων ΟΓΑ-ΕΟΤ δεν δικαιούνται δελτία από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται μόνο δελτίο κοινωνικού τουρισμού έτους 2010 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2009.
Εάν από την απογραφή προκύψει υπέρβαση του ορίου των 650.000 δελτίων, η χορήγηση αυτών θα γίνει βάσει του συνολικού ατομικού ή οικογενειακού κατά περίπτωση εισοδήματος.
Το πρόγραμμα απογραφής
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την Εργατική Εστία, η απογραφή των δικαιούχων θα γίνεται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ως εξής:
Δευτέρα 25 και Τρίτη 26 Ιανουαρίου όσων το επώνυμο αρχίζει από Α, την Τετάρτη 27/1 από Β, την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου από Γ, την Δευτέρα 1/ 2 από Δ, την Τρίτη 2/2 από Ε,Ζ, την Τετάρτη 3/2 από Η,Θ,Ι, την Πέμπτη 4/2, Παρασκευή 5/2 και Δευτέρα 8/2 από Κ, την Τρίτη 9/2 από Λ, την Τετάρτη 10/2, την Πέμπτη 11/2 και την Παρασκευή 12/2 από Μ, την Τρίτη 16/2 από Ν,Ξ και Ο, την Τετάρτη 17/2, Πέμπτη 18/2 και Παρασκευή 19,2 από Π, την Δευτέρα 22/2 και Τρίτη 23/2 από Ρ, Σ, την Τετάρτη 24/2 και Πέμπτη 25/2 από Τα, την Παρασκευή 26/2 από Υ,Φ και την Δευτέρα και Τρίτη, 1 και 2 Μαρτίου αντίστοιχα, από Χ, Ψ και Ω.
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εργαζόμενοι είναι: ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα, αστυνομική ταυτότητα, αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με 100 ημέρες εργασίας έτους 2009.
Σε επιχειρήσεις στις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου για το 2009 θα προσκομίζεται βεβαίωση από το ΙΚΑ με τον αριθμό των ημερών απασχόλησης κατά το έτος 2009 ή βεβαίωση εργοδότη που θα βεβαιώνει τον αριθμό των ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το ΙΚΑ ή επικυρωμένο από το ΙΚΑ αντίγραφο της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης έτους 2009 του εργοδότη προς το ΙΚΑ.
Για τους συνταξιούχους: αστυνομική ταυτότητα, ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ, αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα, πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2009. Το αντίγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση απογραφής του δικαιούχου.
Από την εφημερίδα Μαγνησία

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template