Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ: Αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων

Λόγο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, διεκδικούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Θεσσαλίας.
Με το δικό τους Επιχειρησιακό Σχέδιο προετοιμασίας, που ανέθεσαν και εκπόνησε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε), δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν κοινή δράση, συμβάλλοντας στην διάχυση των ωφελειών που θα προκύψουν από τους Μεσογειακούς Αγώνες, στους οποίους αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότεροι από 4.000 αθλητές από 24 διαφορετικές χώρες.
«Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προετοιμασίας των νομών της Θεσσαλίας για τους Μεσογειακούς έχει σχέση με ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στους τέσσερις νομούς. Δεν μπαίνουμε στα «χωράφια» της επιτροπής διεξαγωγής των Αγώνων αλλά προωθούμε το αναπτυξιακό κομμάτι και αυτό που έχει σχέση με την προβολή» ξεκαθάρισε η αντινομάρχης Ευη Αδαμάκη και πρόσθεσε «Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει εγκριθεί από τις Νομαρχίες και έχει επικεντρωθεί σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού, εθελοντισμού, υγείας κ.λ.π.
Πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της Θεσσαλίας για να συνδράμει στο έργο της επιτροπής διεξαγωγής των Αγώνων.
Παράλληλα προτείνονται και παράλληλες ενέργειες τις ημέρες διεξαγωγής των Αγώνων, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, ενέργειες που μπορούν να γίνουν πριν τους Μεσογειακούς κ.α.
Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τόνισε, είναι οι Μεσογειακοί να μην αποτελέσουν μια κλειστή υπόθεση μόνο για Βόλο και Λάρισα.
Στο Σχέδιο γίνεται ομαδοποίηση, ανάλυση και χρονοπρογραμματισμός των δράσεων που είναι κοινές και για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας.
Για τις ανάγκες εκπόνησής του συγκροτήθηκε Θεσσαλική Ομάδα Έργου από εκπροσώπους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των νομών της Θεσσαλίας και από εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών.
Η αρχή στην οποία βασίστηκε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου το γεγονός ότι η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι μόνο για την προβολή και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής της Θεσσαλίας, αλλά και για το συνολικότερο επανασχεδιασμό του μέλλοντός της και τη διάνοιξη νέων προοπτικών οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής δράσης.
Μπορεί ο πρώτος λόγος αλλά και η ευθύνη των πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή επιτυχία, αλλά και θα αποφέρουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια στη Θεσσαλία, να ανήκει στους δήμους Βόλου και Λάρισας ωστόσο, το δικό τους λιθαράκι έρχονται να βάλουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι φορείς των τεσσάρων νομών καθώς «καμία από τις πόλεις δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, ούτε και να καλύψει το σύνολο των αναγκών ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, που θα μεγιστοποιήσει την επιτυχία της διοργάνωσης και θα κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη της.
Πολύ δε περισσότερο, εφόσον χρειάζεται η συνδρομή των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα έργα υποδομής και να τεθεί σε ετοιμότητα όλος εκείνος ο μηχανισμός υποστήριξης, ελέγχων και εκτάκτων αναγκών που επιβάλλεται να λειτουργεί άρτια κατά τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων».
Επιπλέον, το πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που πρέπει να ευαισθητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί, να προετοιμαστεί και να κινητοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή των Αγώνων, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, δε μπορεί να εξευρεθεί, να οργανωθεί, να διατεθεί και να διαταχθεί χωρίς τον αντίστοιχο προγραμματισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι η τριμερής συνεργασία Οργανωτικής Επιτροπής, Οργανωτριών πόλεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι προϋπόθεση επιτυχίας των Μεσογειακών Αγώνων, όσο περισσότερο συμπληρωματική και ολοκληρωμένη είναι αυτή η συνεργασία τόσο οι συνέργιες που θα αναπτυχθούν θα πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες μεγιστοποίησης της επιτυχίας και κεφαλαιοποίησης των ωφελημάτων που θα προκύψουν από αυτή, αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Στόχος, οι Μεσογειακοί Αγώνες που αποτελούν ένα μοναδικό μεσογειακής εμβέλειας γεγονός να μεταβληθούν σε ένα γεγονός διεθνούς κλίμακας που θα μπορεί να αξιοποιηθεί πολύπλευρα, ώστε εκτός από την επιτυχία της διοργάνωσής του, να εξασφαλισθεί και η παραγωγή μεσοπρόθεσμων πλεονεκτημάτων που θα καταστήσουν την περιοχή τουριστικό προορισμό και επενδυτικό στόχο παγκοσμίου και κυρίως ευρωπαϊκού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Συνδέοντας τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου και την αναζήτηση εναλλακτικών αναπτυξιακών προτύπων με οικολογικές προτεραιότητες και αειφόρες προοπτικές, επισημαίνεται ότι θα ήταν επιθυμητό η εικόνα της περιοχής να ταυτιστεί με την ιδέα της διεξαγωγής των πρώτων «οικολογικών» Μεσογειακών Αγώνων στην ιστορία του θεσμού.

Εφαρμογή και διαχείριση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Κύριο ρόλο για την εφαρμογή του παρόντος «Επιχειρησιακού Σχεδίου προετοιμασίας των νομών της Θεσσαλίας για τους Μεσογειακούς Αγώνες» έχουν οι τέσσερις Νομαρχίες με κύριους πρωταγωνιστές τις Νομαρχίες των νομών Μαγνησίας και Λάρισας.
Στην υλοποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου εμπλέκονται πάρα πολλοί και διαφορετικού αντικειμένου φορείς και υπηρεσίες, είτε του Δημοσίου τομέα, είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε ακόμη φορείς που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα.Το συντονιστικό ρόλο της διαχείρισης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου προτείνεται να τον αναλάβουν οι Νομαρχίες των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας.
Για τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου προτείνεται η σύσταση τριών Επιτροπών - Συμβουλίων τα οποία είναι:
α) Συμβούλιο λήψης αποφάσεων, β) Εκτελεστικό και γ) Τοπικά Συμβούλια.
Η μελέτη της ΑΝ.ΚΑ κατέληξε στο γεγονός ότι «οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν μία πολύ σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για όλη τη Θεσσαλία.
Για να επιτευχθεί όμως ανάπτυξη και να αποκομίσει η περιοχή σημαντικά οφέλη, απαιτείται συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι τοπικοί φορείς είναι απαραίτητο να εμπλακούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην υλοποίηση των Αγώνων διότι αυτοί θα κληθούν να διαχειριστούν τα οφέλη και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκαλέσουν οι Αγώνες μετά το 2013.
Επιπλέον, συνιστάται η κινητοποίηση των φορέων ώστε να υλοποιηθεί ένα πλέγμα παράλληλων δράσεων το οποίο θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη που θα προκύψουν από τους Αγώνες αλλά και θα βάλει τα θεμέλια ώστε να αποφέρουν κέρδη και σε μελλοντικό επίπεδο στο σύνολο της περιοχής».
Από την άλλη, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου πολλαπλής αξιοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η περιφερειακή συνεργασία και η διάχυση των ωφελημάτων σε όλη τη Θεσσαλία.Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης αφορούν:
-τον προγραμματισμό παράλληλων εκδηλώσεων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου που θα αξιοποιούν δυνατότητες και στόχους της ευρύτερης περιοχής
-τις δράσεις τουριστικής προβολής ολόκληρης της Θεσσαλίας, ώστε να καταστεί προορισμός και πόλος έλξης ειδικών εναλλακτικών ενδιαφερόντων
-τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος, τόσο για τις βασικές υποδομές όσο και για τις παράλληλες δράσεις προβολής και προώθησης
-τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και επικοινωνίας-την αναβάθμιση του ρόλου των φορέων με στόχο τη δημιουργία φορέων υψηλών προδιαγραφών για την αξιοποίηση των οικοτουριστικών ενδιαφερόντων, των νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την υλοποίηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η ταύτιση της εικόνας της περιοχής με την πραγματοποίηση των Πρώτων «Οικολογικών» Μεσογειακών Αγώνων
-την αξιοποίηση του μεσοδιαστήματος μέχρι τη διοργάνωσή τους για τη θέση και λύση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής και ευρύτερα της Μεσογείου
-την ανάληψη πρωτοβουλιών μεσογειακής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας που θα προκαλέσουν ευρύτερο ενδιαφέρον, θα προσελκύσουν ευάριθμες ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων και θα προβάλλουν τόσο τους Μεσογειακούς Αγώνες όσο και την περιοχή
-τη δημιουργία υποδομών, τη συσσώρευση τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση της λειτουργίας διεθνών θεσμών που θα αποτελέσουν μετά τη διοργάνωση των Αγώνων μια υψηλής και προστιθέμενης αναπτυξιακής αξίας κληρονομιά.

Τομείς Παρέμβασης
Ως τομείς παρέμβασης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας καθορίζονται οι εξής:
Υγεία, ΕκπαίδευσηΑσφάλεια, Πληροφοριακή κάλυψη, Μεταφορές, Υποδομές, Αθλητισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός, Πολιτισμός και Παράλληλες ενέργειες.
ΥΓΕΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Μέριμνα για την επάρκεια μέσων διακομιδής ασθενών, δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων, δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων, δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων, προγράμματα φιλοξενίας και επικοινωνίας με τους νέους της Μεσογείου.ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Ενεργοποίηση των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ και κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων, κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού των ΟΤΑ και των πολιτών σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Εμπλουτισμός των ιστοσελίδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με πληροφορίες που αφορούν τις παράλληλες με τους Μεσογειακούς Αγώνες- δράσεις, σύνδεση της τουριστικής προβολής των Θεσσαλικών νομών με τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 και χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση των Αγώνων και την προβολή της περιοχής.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ: Διοργάνωση έκτακτων δρομολογίων προς τις τουριστικές περιοχές κατά την περίοδο των Αγώνων, μέριμνα για τη χρήση «φιλικών» προς το περιβάλλον μεταφορικών μέσων, μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις μετακινήσεις.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Γενικές υποδομές βελτίωσης του τοπίου, αύξηση των κρούσεων προς την ανώτερη διοίκηση για επίσπευση των μεγάλων έργων υποδομής που είναι σχεδιασμένα για τη Θεσσαλία, προκειμένου αυτά να είναι σε λειτουργία κατά την περίοδο των Αγώνων.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με συμμετέχοντες από μεσογειακές χώρες στο διάστημα πριν την έναρξη των Αγώνων, φιλοξενία και προπονήσεις ομάδων στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, δράσεις προσέλκυσης εθελοντών και προώθησης του πνεύματος και της φιλοσοφίας των Αγώνων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και παρότρυνση συμμετοχής του σε εθελοντικές δράσεις καταπολέμησης της ρύπανσης, δράσεις για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενίσχυση του οράματος για «οικολογικούς» Μεσογειακούς Αγώνες.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ολοκληρωμένο σχέδιο ποιότητας για τις υπηρεσίες διαμονής, φιλοξενίας και εστίασης, οργάνωση εκδρομών και δημιουργία πακέτων ξεναγήσεων στις τουριστικές περιοχές του κάθε θεσσαλικού νομού.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Συγκρότηση συντονιστικού οργάνου το οποίο θα αναλάβει το λεπτομερή σχεδιασμό των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, το χρονικό προγραμματισμό τους, καθώς και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα έχει υλοποιηθεί έως το καλοκαίρι του 2013, ενθάρρυνση τοπικών πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων για ανάπτυξη θεσσαλικών δικτύων συνεργασίας και την από κοινού διεξαγωγή εκδηλώσεων.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σε όλη την Θεσσαλία με συμμετοχή φορέων αποκλειστικά από μεσογειακές χώρες και θεματικά αντικείμενα σχετικά με ζητήματα της Μεσογείου, ενέργειες προώθησης τοπικών προϊόντων.
Από την εφημερίδα Νέος Τύπος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template