Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Νομαρχία Μαγνησίας κατά δήμου Φερών: Στον Εισαγγελέα ο φάκελος για το νερό


Τα στοιχεία τεκμηριώνουν επισφαλή από υγειονομικής πλευράς διάθεση πόσιμου νερού * Άνοδος προς τις οριακές τιμές επικίνδυνων χημικών παραμέτρων * Ζητεί την ποινική δίωξη των υπευθύνων
Τον φάκελο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δήμο Φερών, ανοίγει η Εισαγγελία. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, για «επισφαλή από υγειονομικής πλευράς διάθεση πόσιμου νερού από τον δήμο Φερών και τη ΔΕΥΑΦ», ζήτησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.
Υπερβάσεις σε επικίνδυνες χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους (χρώμιο, νιτρικά, αρσενικό), η μη εφαρμογή συνθηκών ασφαλούς χλωρίωσης, παράνομοι στάβλοι σε απόσταση αναπνοής από σημεία υδροδότησης, δεξαμενές και αντλίες νερού χωρίς περίφραξη και φωλιές εντόμων, είναι οι διαπιστώσεις ελέγχων της διεύθυνσης υγείας που περιλαμβάνει ο φάκελος που η ΝΑΜ απέστειλε στον Εισαγγελέα.
Στις συστάσεις για βελτιωτικές ενέργειες σε ότι αφορά τις υποδομές υδροδότησης, η αυτοψία- υγειονομική αναγνώριση την περασμένη Δευτέρα διαπίστωνε ότι ο δήμος Φερών έχει προχωρήσει σε αρκετές ενέργειες και νέα έργα, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναμένει πλέον τα αποτελέσματα νέων δειγμάτων νερού που λήφθησαν την Δευτέρα από τη διεύθυνση Υγείας, από το σύνολο του δικτύου υδροδότησης του δήμου Φερών και απεστάλησαν για χημικές αναλύσεις στο Χημείο του κράτους και για μικροβιολογικές αναλύσεις στο Περιφερειακό εργαστήρι Δημόσιας Υγείας στη Λάρισα. Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με την διεύθυνση Υγείας, δειγματοληψίες έγιναν και από το ιδιωτικό εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται ο δήμος Φερών.
«Μετά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις νερού που έγιναν με ευθύνη της διεύθυνσης Υγείας αλλά και ιδιωτικού εργαστηρίου ζητούμε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου για επισφαλή, από υγειονομικής πλευράς, διάθεση πόσιμου νερού από το δήμο Φερών και τη ΔΕΥΑΦ» δήλωσε ο αντινομάρχης Νικ. Ντίτορας και υπενθύμισε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των δημάρχων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.
Στον Εισαγγελέα βρίσκεται ο ογκώδης φάκελος με τα στοιχεία ελέγχων σχετικά με την ποιότητα του νερού στο δήμο Φερών. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο αφορούν σε υπερβάσεις χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων καθώς και στη μη τήρηση κανόνων δημόσιας υγείας σε ότι αφορά τις υποδομές.
Πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής σχετικά με την αναβολή κοινού ελέγχου της διεύθυνσης Υγείας και του ιδιωτικού εργαστηρίου με το οποίο συνεργάζεται ο δήμος Φερών «πυροδότησαν» αντιδράσεις στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, με τον αντινομάρχη Νικ. Ντίτορα να μιλά για «απαράδεκτα πράγματα» και να υπενθυμίζει πως η ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δημάρχων.
Όπως προαναφέρθηκε την περασμένη Δευτέρα υπάλληλοι της διεύθυνσης Υγείας μαζί με τον διευθυντή, παρουσία του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Φερών προχώρησε σε ταυτόχρονες, με το ιδιωτικό εργαστήριο, δειγματοληψίες πόσιμου νερού που έχουν αποσταλεί για ανάλυση.
Εκτός από την δειγματοληψία έγινε αυτοψία και υγειονομική αναγνώριση σε διάφορα σημεία του δικτύου υδροδότησης των δημοτικών διαμερισμάτων με στόχο την διακρίβωση των βελτιωτικών ενεργειών από πλευράς δήμου και ΔΕΥΑΦ σύμφωνα και με τις υποδείξεις που είχαν γίνει σε παλαιότερες αυτοψίες.
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν πληρούνται υγειονομικοί όροι καθώς δεν τηρούνταν οι συνθήκες αερισμού στις δεξαμενές, δεν υπήρχε περίφραξη σε γεωτρήσεις, εντός αντλιοστασίων υπήρχαν φωλιές εντόμων λόγω σπασμένων τζαμιών κ.λ.π.
Η διεύθυνση Υγείας στο πλαίσιο της αυτοψίας κατέγραψε μεταξύ άλλων τα εξής: στην παλιά δεξαμενή Αερινού πρέπει να γίνει αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου και καθαρισμός δεξαμενής, στη νέα δεξαμενή Αερινού πρέπει να τοποθετηθεί αερισμός, η εφεδρική γεώτρηση στο Αερινό ήταν εκτός κλειστού ασφαλισμένου οικίσκου, στη γεώτρηση του Αγ. Δημητρίου δεν υπήρχε οικίσκος και το αντλιοστάσιο δεν είχε περίφραξη, στην πηγή Μάνα Περιβλέπτου έχουν γίνει βελτιώσεις αλλά δεν χλωριωνόταν το νερό, στη γεώτρηση Ελευθεροχωρίου δεν υπήρχε περίφραξη, η αντλία της γεώτρησης είναι εκτός αντλιοστασίου ενώ εντός του αντλιοστασίου υπήρχαν φωλιές εντόμων λόγω σπασμένων τζαμιών, στη δεξαμενή Ελευθεροχωρίου δεν υπήρχε περίφραξη, στη νέα δεξαμενή του δ.δ. Περιβλέπτου τοποθετήθηκε αυτόματος χλωριωτήρας αλλά υπήρχαν σπασμένα τζάμια στο αντλιοστάσιο και δεν ήταν καθαρισμένος ο περιβάλλων χώρος. Στη γεώτρηση Σκοπευτηρίου πρέπει να απομακρυνθούν οι πρόχειρες κατασκευές σταυλισμών και αποθηκών και να καθαριστεί ο χώρος, στη δεξαμενή Αγ. Γεωργίου να τοποθετηθεί εξαερισμός κ.λ.π.
Υπερβάσεις στην τιμή του χρωμίου
Η διεύθυνση Υγείας έχει καταγράψει τις υπερβάσεις σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους (υπάρχουν σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε διάφορα σημεία δικτύων, χωρίς σταθερότητα και με αιτία την περιοδική επιμόλυνση και την ασταθή χαμηλή χλωρίωση, ολικά κολοβακτηριοειδή, E. COLI, εντερόκοκκοι κατά περίπτωση) ενώ επισημαίνει την καθυστέρηση από πλευράς δήμου όσον αφορά τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν μετά την διαπίστωση για άνοδο προς τις οριακές τιμές συγκεκριμένων επικίνδυνων χημικών παραμέτρων (χρώμιο, νιτρικά, αρσεινικό). Υπενθυμίζεται ότι είχαν καταγραφεί υπερβάσεις στις τιμές του χρωμίου στη γεώτρηση του Αερινού κατά 53,5mg/m3 με όριο το 50, ενώ το ιδιωτικό εργαστήριο σε αναλύσεις που είχε κάνει τον περασμένο Οκτώβριο είχε διαπιστώσει τιμή 70mg/m3. Οι απαντήσεις δειγματοληψιών που έλαβε η ΝΑΜ τον περασμένο Νοέμβριο σχετικά με την ύπαρξη χρωμίου στην γεώτρηση του Αγ. Δημητρίου έδειξαν ότι βρισκόταν στο όριο. Μόνο από τις αναλύσεις που έκανε το ιδιωτικό εργαστήριο προέκυψαν για τα δημοτικά διαμερίσματα (Ελευθεροχώρι, Μικρό Περιβολάκι, Αερινό, Περίβλεπτο, Κοκκίνα, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Γεώργιος, Βελεστίνο) 37 επιβαρύνσεις σε μικροβιολογικές παραμέτρους στο πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
«Η χλωρίωση για να είναι αποτελεσματική και ασφαλής θα πρέπει να γίνεται λίγο πιο πριν από το δίκτυο κατανάλωσης νερού πλησίον των τελικών δεξαμενών κι όχι στις γεωτρήσεις όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αν ο δήμος είχε ένα σωστό σύστημα χλωρίωσης δε θα ανιχνεύονταν κωλοβακτηρίδια. Οι τιμές του ελεύθερου χλωρίου δεν ικανοποιούν τις συνθήκες ασφαλούς και αποτελεσματικής χλωρίωσης σε αρκετές περιπτώσεις» ανέφερε ο Νικ. Ντίτορας και πρόσθεσε «ο φάκελος είναι τεκμηριωμένος. Ας μην βιάζονται κάποιοι να κάνουν δηλώσεις».
Σύμφωνα με τον αντινομάρχη Νικ. Ντίτορα, ο δήμος δεν κοινοποίησε στην διεύθυνση Υγείας αναλύσεις για παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα για το 2009, ενώ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για αποστολή, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, των αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού που διενεργούνται με ευθύνη του από ιδιωτικό εργαστήριο.
«Μετά από αυτοψίες και υγειονομικές αναγνωρίσεις στα προβληματικά σημεία υδροδότησης προέκυψε ότι έχουν γίνει αρκετές βελτιωτικές ενέργειες και νέα έργα. Ωστόσο πολλά από τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν επιλυθεί (π.χ. επιβαρύνσεις και διακυμάνσεις σε μικροβιολογικές παραμέτρους, ασφαλής υγιειονομική προστασία σημείων υδροδότησης κ.α.). Όλα αυτά τεκμηριώνουν επισφαλή διάθεση πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση γι' αυτό ζητάμε την ποινική δίωξη των υπευθύνων», επισήμανε ο αντινομάρχης Νικ. Ντίτορας.
Ειρήνη Καραμήτσου
Από την εφημερίδα Νέος Τύπος

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template